fbpx Skip to main content

Konutherm heeft onlangs een thermische olie project opgeleverd bij een Nederlandse fabrikant en wereldleider op het gebied van adhesives en verpakkingsmateriaal. Het betrof hier het ontwerp, de fabricage en de installatie van een thermische olieketel van 1200 kW met uitlaattemperaturen tot 300 graden Celsius. Deze ketel is uitgerust met een Weishaupt Low Nox brander en als zodanig geschikt voor het verbranden van aardgas. De nieuwe ketel dient ter vervanging van de oude verbrandingsinstallatie en werkt in combinatie met een nieuwe regeneratieve thermische oxidator (RTO). Konutherm leverde het systeem voor warmteoverdracht, de bedieningspanelen, pomp-skid, het expansievat, instrumentarium, de leidingen en ventielen. Daarnaast leverden wij een warmtewisselaar die is voorzien van kleppen voor het regelen van een secundair circuit. Dit circuit wordt ingezet voor de verwarming van het gebouw met behulp van warm water.

In overleg met de klant realiseerden we het gehele project met een minimale uitval van de productie die hier normaal gesproken 24/7 doorgang vindt. Dankzij een grondige voorbereiding en een goede planning slaagden we erin om het totale thermische vloeistofsysteem binnen drie dagen op te leveren. Hierna kon de fabriek weer in volle werking en kan onze relatie de komende 25 jaar vooruit!

Share This