fbpx Skip to main content

Wereldwijd 24/7 service voor elk thermische vloeistof systeem

Service, Engineering, Onderhoud en Spare Parts

Ook voor onderhoud, reparatiediensten en (originele) onderdelen van uw industriële verwarmingsinstallaties en randapparatuur bent u bij Konutherm aan het juiste adres. We bieden u vakkundige 24-uurs assistentie en geven u advies voor het uitbreiden, optimaliseren en/of moderniseren systeem. Onze diensten zijn verdeeld in de volgende categorieën:

Systeemchecks

Aan de hand van metingen en inspecties bepalen onze service engineers of uw thermische olie installatie in optimale staat is. Dit wordt onder meer vastgesteld op basis van een rookgas- en een olie-analyse. Aan de hand van de bevindingen voorzien wij u van een advies op maat.

Branderafstelling

Met behulp van meetapparatuur worden de rookgassen van uw ketel geanalyseerd. Op basis hiervan bekijken we of de brander en de ketel goed op elkaar staan afgesteld. De afstelling wordt na de meting geoptimaliseerd en gecontroleerd.

Optimalisatie

Efficiëntieverbetering van uw bestaande installatie kan in sommige gevallen vrij eenvoudig en zonder al te hoge kosten gerealiseerd worden. Deze aanpassingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Uitbreiding van bestaande systemen met extra afnemers en/of secundaire loops
  • Plaatsing van additionele uitlaatgassen ketels (economisers) en warmteterugwinningssystemen

Persoonlijke begeleiding

Elke thermische olie of heet water installatie moet periodiek gekeurd worden door een betrokken classificatiebureau. Onze engineers beschikken over de relevante certificeringen om u hierin van dienst te zijn. Wij begeleiden u graag persoonlijk gedurende het gehele traject. Indien noodzakelijk en/of gewenst kunnen wij u ook begeleiden bij de instructie van uw personeel. Zo weet u zeker dat uw installatie op een veilige en optimale wijze kan worden ingezet.

Onderhoud en Spare Parts

Ketelreiniging

Het goed schoonhouden van het verwarmend oppervlak van een (afgas)ketel zorgt voor een hoger rendement en daardoor voor lagere brandstofkosten. Wij kunnen voorzien in de complete uitvoering hiervan en geven u tips en adviezen over deze vervuiling zoveel mogelijk te voorkomen.

Ketelbemetseling

Schade aan de ketelbemetseling moet zo snel mogelijk worden hersteld. De reparatie van een aangetaste ketel is namelijk bijzonder kostbaar. Aantastingen van uw ketel veroorzaken op den duur lekkages en beschadigingen aan uw verwarmingssysteem. Plan dus tijdig een reparatie in overleg met onze service engineers. Zij kennen hun vak en maken uitsluitend gebruik van degelijke materialen.

Analyse van thermische olie

Onze engineers nemen een monster van de thermische olie in uw systeem. Op basis hiervan analyseren wij of uw installatie op een optimale en veilige wijze functioneert. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, geven wij u tips en adviezen over de gewenste aanpassingen.

Spare parts

Wij beschikken over een uitgebreid assortiment aan onderdelen voor de meest voorkomende thermische olie en heet water systemen. Deze zijn direct uit voorraad leverbaar tegen zeer scherpe prijzen. Wij leveren wereldwijd. Hetzij vanuit ons magazijn in Baarn, hetzij via onze service steunpunten binnen en buiten Europa.

SCIOS

Periodieke inspectie

De installatie is keuringsplichtig volgens de SCIOS-richtlijnen. Het interval wordt bepaald tijdens de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). Voor zowel de EBI als de PI kunt u Konutherm BV benaderen. Wij verzorgen het aanmelden van de installatie en de daarbij behorende certificering.

Periodiek onderhoud (PO)

Naast periodiek onderhoud aan de brander, installatie en gasstraat voeren we een stookproef uit om de verbranding te controleren. Hiermee wordt bekeken of de installatie binnen de emissie-eisen valt. Tevens kunnen we uit de resultaten opmaken of de branderafstelling juist is. Daarnaast kijken we de alarmeringen na en testen we deze. Na het onderhoud geven we een onderhoudsverslag af en zenden we eventuele certificering naderhand naar u toe.

Compleet onderhoud

Periodiek onderhoud en jaarlijkse inspectie service: Veel toonaangevende bedrijven in de proces-, (petro)chemische en voedingsindustrie profiteren al van de bekwaamheid en expertise van Konutherm BV als het gaat om onderhoud van het verwarmingssysteem. Wij verzorgen de planning en uitvoering in overleg met de verantwoordelijke afdeling. U krijgt een vaste contactpersoon die zal zorgen voor de aanmeldingen bij het SCIOS en de certificering.

Vraag onze experts om advies

Zowel de engineering als de uitvoering, service en installatie van uw thermische olie ketel of water glycol verwarmingsinstallatie worden vanuit ons kantoor en bij u op locatie begeleid. Of het nu gaat om nieuwbouw, ombouw, optimalisatie, reparatie of onderhoud, wij regelen het snel en vakkundig voor u. Houd daarom uw hoofd koel en stel uw vragen aan onze experts.

Share This