fbpx Skip to main content
 

Zeevaart

Lading- en brandstofverwarming voor zeeschepen

 

Binnenvaart

Ladingverwarming voor binnenvaarttankers

Thermische olie systemen voor lading- en brandstofverwarming (zeevaart)

Onze hoogwaardige thermische olie systemen worden in de zeevaart ingezet om vloeibare lading en/of zware stookolie brandstof te verwarmen. Met behulp van een direct gestookte ketel kan hierbij extra warmte worden opgewekt via de plaatsing van een of meer afgassenketel(s) in de uitlaat van de (hoofd)motor(en). Deze afgassenketels (economisers) worden speciaal ontworpen om het maximum aan energie uit de rookgassen van de toegepaste motor terug te winnen. Dit concept wordt vaak toegepast bij grote, geavanceerde zeeschepen en bevoorradingsschepen. Een juist ontworpen installatie kan al snel voor een aanzienlijke brandstofbesparing zorgen, ook onder zware bedrijfsomstandigheden. De thermische olie verwarmingssystemen van Konutherm staan bekend om hun lange levensduur en hoge rendement.

Bekijk de schematische weergave van ons systeem

Onze afgassenketels (economisers) worden standaard voorzien van een ingenieus en robuust kleppensysteem dat ervoor zorgt dat de olietemperatuur op het gewenste peil blijft. Op die manier wordt voorkomen, dat de thermische olie aan een te hoge rookgas temperatuur wordt blootgesteld. Er is zodoende geen speciale dumpkoeler nodig om oververhitting en degradatie van de thermische olie in de ketel te voorkomen. En dat is een groot pluspunt ten opzichte van andere thermische olie verwarmingssystemen. Dankzij deze eigenschappen kenmerken de Konutherm thermische olie verwarmingssystemen zich door hun kwaliteit, bedrijfszekerheid en hoge efficiency. Het ontwerp van de installatie is gebaseerd op maximaal rendement op warmteterugwinning bij een minimum aan service en/of down time.

Classificatie

Konutherm thermische olie verwarmingssystemen kunnen worden ontworpen conform de regels van voorkomende classificatie instanties als BV, LRS, ABS, DNV-GL, Rina, CCS en RMRS.

Thermische olie systemen voor ladingverwarming (binnenvaart)

Op binnenvaartschepen en binnenvaarttankers worden de Konutherm thermische olie systemen meestal ingezet voor het verwarmen van lading. U kunt hierbij denken aan HFO, stookolie, bitumen, asfalt, chemicaliën en smeerolie. Doorgaans wordt hiervoor alleen een direct gestookte ketel ingezet, dus zonder secundair systeem in de vorm van een afgassenketel. In dit geval vindt warmteoverdracht plaats via de verhitting van thermische vloeistof als thermische olie, heet water of water glycol in de spiralen van de ketel.

Geheel op maat en veilig

In het geval van scheepslading in de vorm van eetbare olie voor de voedingsmiddelenindustrie kan hiervoor ook een zogenaamde ‘foodgrade’ thermische olie worden ingezet. Wanneer het type vloeibare lading (bijvoorbeeld speciale brandbare chemicaliën) dit vereist, kunnen de verwarmingssystemen ook worden uitgevoerd met een volledig gescheiden primair en secundair circuit van thermische olie, heet water of een combinatie van beide. Zodoende kan er geen risicovolle vloeibare lading in de ketelruimte komen.

Bedrijfszeker en efficiënt

De hoogwaardige Konutherm thermische olie verwarmingssystemen kenmerken zich door hun kwaliteit, bedrijfszekerheid, hoge efficiency en lange, nagenoeg onderhoudsvrije levensduur. Mede dankzij deze eigenschappen worden deze systemen veelvuldig ingezet op in de veeleisende binnenvaartsector.

Classificatie

Onze systemen worden geleverd conform de regels en voorschriften van de voor het binnenvaartschip geldende classificatie, zoals BV, LRS en DNV-GL.

Vraag onze experts om advies

Zowel de engineering als de uitvoering en installatie van uw thermische olie ketel of water glycol verwarmingsinstallatie worden vanuit ons kantoor en bij u op locatie begeleid. Of het nu gaat om nieuwbouw, ombouw of optimalisatie, wij regelen het snel en vakkundig voor u. Houd daarom uw hoofd koel en stel uw vragen aan onze experts.

Neem contact op
Share This