fbpx Skip to main content

Last week one of our own Service Engineers traveled to China for a pre-inspection of the thermal oil system supplied by Konutherm on the ‘Bonny River’. The ‘Bonny River’ is the newest generation suction hopper dredger from DEME and is being built in China under the guidance of Royal IHC. For more information about this ship, click here.

Konutherm Bonny River

TSHD Bonny River

The designed and supplied thermal oil system consists roughly of a 2500 kW boiler with a Weishaupt burner, two times a 1250 kW waste gas boiler, pump skid, appendages, instrumentation, expansion vessel and a control panel. The thermal oil system is designed to recover the heat from the exhaust gases as much and as efficiently as possible in order to preheat the fuel oil.

When all components have arrived at the shipyard, everything is assembled on the basis of the documentation and instructions supplied by Konutherm. After this, in consultation with the customer, we plan a pre-inspection under the supervision of Konutherm, in order to check whether everything is properly assembled and connected and to answer questions from the customer. This prevents a lot of mistakes and frustration at a later stage and guarantees the quality in advance. After the pre-inspection is done Konutherm can come back for a possible interim inspection after which the official commissioning will take place. In this way Konutherm tries to guarantee its quality worldwide and to relieve the customer. Our Service Engineer has helped the shipyard well for the ‘Bonny River’ in China and looks forward to the commissioning.

Afgelopen week is één van onze Service Engineers afgereisd naar China om een voor-inspectie te doen van het door Konutherm geleverde thermische olie systeem op de ‘Bonny River’. De ‘Bonny River’ is een nieuwste generatie sleephopperzuiger van DEME en wordt onder leiding van Royal IHC in China gebouwd. Voor meer informatie over dit schip klik hier.

Konutherm Bonny River

TSHD Bonny River

 

Het ontworpen en geleverde thermische olie systeem bestaat grofweg uit een 2500 kW ketel met daarop een Weishaupt brander, 2x een 1250 kW afgassenketel, pomp skid, appendages , instrumentatie, expansievat en een besturing & bedieningspaneel. Het thermische olie systeem is erop uitgelegd om zoveel en zo efficiënt mogelijk de warmte uit de uitlaatgassen terug te winnen om zodoende de stookolie voor te verwarmen.

Wanneer alle componenten op de werf zijn aangekomen wordt doorgaans alles gemonteerd door de werf op basis van de door Konutherm geleverde documentatie en voorschriften. Hierna plannen we in samenspraak met de klant een voor-inspectie onder supervisie van Konutherm, dit om tussentijds te controleren of alles goed is gemonteerd en aangesloten en vragen van de klant te beantwoorden. Dit voorkomt veel fouten en frustratie in een later stadium en waarborgt de kwaliteit op voorhand. Nadat de voor- inspectie is gedaan kan Konutherm nog terugkomen voor een eventuele tussentijdse inspectie waarna de officiële inbedrijfstelling zal plaatsvinden. Op deze manier probeert Konutherm wereldwijd haar kwaliteit te waarborgen en de klant te ontlasten. Onze Service Engineer heeft voor de ‘Bonny River’ in China de werf goed weten te helpen en ziet de laatste inbedrijfstelling positief tegemoet!

Share This